Zprávy
Aby sis mohl přečíst zprávy, tak se musíš nejprve přihlásit :)
Onload
 
PŘIHLÁŠENÍ

Nemáš ještě svůj účet?

ZAREGISTRUJ SE ZDARMA
Registrace je snadná, rychlá a zdarma!
Onload

Jihočeská Lambda: V Českých Budějovicích připravuje zábavu pro gaye už 25 let

Jihočeská Lambda je občanské sdružení, neziskovka, a nyní zapsaný spolek. Tím vším už Jihočeská Lambda byla a je. Lambda se vždy snažila hrát roli klubového zařízení, které má zájem o lesby a gaye. Jejími zakladateli byli právě gayové a lesby a proto měla k této komunitě vždy blízko.

Několik set nejenom Jihočechů se za 25 let existence Lambdy, familiárně Lambády, může pochlubit tím, že byli členy nebo alespoň v přímém kontaktu s Lambdou. Internetové, telefonické a další nepřímé kontakty pak čítají do tisíců. Střídala se období tučná, kdy srazy členů i zájemců a dobrovolníků byly každých čtrnáct dní. Dnes pro skutečné zájemce pořádáme dvě specializovaná setkání měsíčně.

Jihočeská Lambda v Českých Budějovicích

Jihočeská Lambda je součástí většího projektu Lambda? Můžete nám ho popsat?

Lambdy byly na počátku gay a lesbického hnutí v ČR. Tvořily páteř i později Jiřím Hromadou založeného sdružení SOHO. Vždy jsme si ale udrželi suverenitu a soběstačnost, jak finanční, tak organizační. Nyní jsme se začlenili do systému akcí prevence HIV/AIDS vyhlašovaných pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a v duchu stejnojmenného Národního programu. Také se nám podařilo včlenit do programu sociálních služeb města České Budějovice. Dnes již samozřejmě poskytujeme přehled a kontakt o gay a lesbické komunitě v metropoli. Cílem je, aby se sladily potřeby našich členů, ale i všech občanů s odlišnou sexuální orientací, se zájmy města a zdravím obyvatel. A zpětně pomoci zejména opuštěným nebo ve vyšším věku již potřebným našincům využívat sociální služby města.

Jak dlouho fungujete v Českých Budějovicích?

Jihočeská Lambda v nadcházejícím roce 2015 oslaví 25 let své existence. Centrum našeho života je v Českých Budějovicích, ale rozsah činností úspěšně pokrývá celý jih Čech.

Co je hlavní náplní vaší činnosti?

Domníváme se, že hlavní náplní práce je udržení LGBT kontaktního prostředí a všeobecné povědomosti o jeho existenci v Českých Budějovicích. Jen tak se dá oslovit a aktivovat komunita v případě potřeby koordinace společných akcí. Nyní například s cílem upravení Zákona o registrovaném partnerství směrem k možné péči o osoby blízké, včetně jejich adopce. Jako většina „zájmových“ spolků využíváme k těmto kontaktům akce, které přitahují nejen gay a lesby, ale i veřejnost. Vrátili jsme se k posezením v klubovně, která umožňují strávit večery více komunikativně.

Víme, že diskotéka je skvělá zábava pro mladíky, ale neumožní za celý večer vyměnit si ani pár slov mezi sebou. Chceme vyplnit právě tuto mezeru a umožnit, jak to bylo za časů našich let prvního procitnutí, předávání zkušeností mezi generacemi. Přes všechny společenské změny je stále dobré vědět, jak se může vyvíjet naše působení v zaměstnání nebo i ve společnosti v případě, že našinec postupuje na místa, kde bude v řídící funkci nebo politicky a výchovně působit. A je největší hloupost učit se z vlastních chyb.

Na jaké problémy a skupiny se zaměřujete?

Po dosažení vytoužené mety, kterou bylo přijetí Zákona o registrovaném partnerství, vyvstal další cíl, kterým je právě péče o osoby blízké nebo adopce v duchu obecných zákonů a odstranění diskriminačních ustanovení v zákoně o Registrovaném partnerství. Určitě to ale už není cíl skupiny „aktivistických brontosaurů“.

Snahou Lambdy bude také mimo jiné uložit vše, co bude připomínat úspěšné období života gayů a leseb v letech 1990-2015. Trvale se věnujeme prevenci HIV/AIDS, ale i ostatních, nejen pohlavně přenosných, nemocí. Abychom nebyli tak komisní, tak jako každý správný spolek se věnujeme zábavě. Zábavě pokud možno specificky zaměřené na seznamování. Avšak nikoliv s cílem sexuální revoluce, ale právě s cílem poznání partnera na celý život. Myslím, že to se nám velmi daří.  Vlastně není v Českých Budějovicích dvojice, která uzavřela partnerství na zdejší radnici, a z níž by nebyl alespoň jeden z partnerů ve styku s Jihočeskou Lambdou. Právě dobré příklady táhnou do „chomoutu“ další našince navzdory tomu, že heterosexuálové se chtějí párovat stále méně. Třeba uvidí příklad u nás a splní tak přání státu i rodičů a vrhnou se na „výrobu“ tolik potřebných dětí. S výchovou jim už rádi pomůžeme. 

Jaké jsou vaše vedlejší činnosti?

Udržujeme letité a poměrně pěkné přátelství s obdobným sdružením v rakouském Linci. Vzájemné návštěvy byly vždy ozdobou všech velkých akcí a výročí na obou stranách hranice. Svou činnost jsme přenesli i na web, ale nemáme snahu nahrazovat portály a ani si neklademe za cíl být nějakým rozcestníkem. Oznamujeme a svoláváme členy i nečleny na naše skutečně živé akce. Pakliže je zájem, tak zveřejňujeme odkazy na akce jiných. Dokumentujeme naši činnost. Archivací pak nahrazuje dříve psané kroniky. Když přejímáme odkazy na články na jiných místech, tak vždy s naším osobitým komentářem. Také jsme byli sponzory vydání dvou knih našeho autora Slávy Koubka.

Kolik máte členů?

V současné době má spolek 16 platících členů a na akcích se pak setkáváme v počtech do 20-30 osob. Například Silvestr na horách organizujme pro 16 zájemců, ale posezení v klubovně až do počtu 30-40 osob.

Na čem momentálně usilovně pracujete?

Už to tady padlo. Silvestr na horách musí mít program i překvapení. Kdo ještě neví, co je to guláš na ledu nebo laserové údolí, jistě má cestu na Řetenice otevřenou. Pokud chceme svolat a udělat pěknou akci na naše pětadvacáté výročí, tak je také nejvyšší čas začít.

Jakou má vaše organizace strukturu?

Orgán, který má u nás největší sílu, je členská schůze. V době mezi členskými zasedáními řídí provoz volená správní rada. Nyní má pět členů v čele s předsedou Karlem Veselým. Jednou za rok zpracovává vybraná kontrolní komise pro členskou schůzi zprávu o hospodaření a případné realizaci uzavřených projektů. Tato práce v aparátu je vždy nejméně zábavná a tedy nepříliš vyhledávaná. 

Mohl byste nám popsat největší úspěchy jako Jihočeské Lambdy?

Za úspěch považujeme naše místo ve struktuře vládních komisí. Máme jednoho pověřeného člena Výboru pro sexuální menšiny – pana Jiřího Louženského. Dalším obrovským úspěchem je, že jsme jméno a život naší organizace udrželi již 25 let. Tedy už máme opravdu ve svých řadách ty, kteří se narodili, když naši zakladatelé stáli poprvé na náměstí třeba v Bratislavě a měli teprve první 3 duhové vlajky a šli demonstrovat za práva LGBT.

Počet nakažených HIV v letošním roce prudce roste, co si o tom myslíte?

Tento nárůst HIV/AIDS se dostavil zřejmě zákonitě. Upustilo se od prevence. A paradoxně na právní rady pro kamaráda bývalého hlavního hygienika se dalo více peněz, než na prevenci HIV/AIDS v celé České republice. Kdo chce vidět, jak to funguje, stačí se podívat na připojený obrázek. Je tam stejný graf jen s doplněním informací o vynaložených financích na prevenci a osvětu v této oblasti.

Zdroj: euportal.parlamentnilisty.cz

Chceme věřit, že se blýská na lepší časy. Nová koordinátorka MUDr. Veronika Šikolová, manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR, prosazuje nový trend a snad ještě najde pár nadšenců, kteří ještě nezlomili hůl a nerezignovali na možnost dělat alespoň to, co bylo možné v letech předchozích. Kdo mi dnes uvěří, že jsme byli schopni testovat dvakrát v roce 90 % všech návštěvníků klubových akcí Jihočeské Lambdy?

Co je podle vás osvěta? Jak gay minority a jejich prezentace, tak problematiky HIV

Účinná a efektivní osvěta je schopnost ve vhodný okamžik vložit cíleně informaci i do situace, která k realizaci přiláká cílovou skupinu na úplně jiný, ale pro ni zajímavý účel. Možná je to definice dobré reklamy (v TV je vždy nejblbější reklama vložena na nejhezčí části filmu). Tedy otázka jinak. Dovedete si představit, jak naše vrcholná jihočeská odbornice na prevenci HIV/AIDS svolává gay a lesby na svoji osvětovou přednášku? Myslím, že to lze udělat, ale obráceně. Spolek musí na svoji akci pozvat ji. Bez spolku a jeho důvěryhodných lidí nebude spojení odborníků a cílových skupin nikdy možné.

Jak by podle vás měla vypadat prevence HIV, bezpečného sexu... ideálně?

Osvědčila se anketa o ceny. I když ceny byly zdánlivě drobné, například lahvinka vína nebo panák na baru. Dokázalo to vzbudit zájem o plakát nebo brožurku s informacemi. Každá přednáška by měla končit dotazníkem na ověření znalostí. A právě zde je prostor pro sponzory, aby dodali ceny, za které si zaslouží být jmenováni a propagováni.

Spolupracujete s dalšími organizacemi v Českých Budějovicích, které se zaměřují třeba na problematiku drog, či kriminality?

Od počátku tvorby rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice jsme přímo účastníky programů a metodik zaměřených na drogovou problematiku a šíření nemocí v rizikovém prostředí včetně prostituce. Je tu hodně prostoru pro práci například studentů ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; bohužel jen málo osobní iniciativy.

Jak jste financováni?

Daří se nám naplnit podmínky pro získání dotací ze sociálních programů vyhlášených magistrátem města České Budějovice a někdy také z programů prevence vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Samozřejmě jsme také spolufinancováni z členských příspěvků a darů pár statečných nadšenců. Nicméně cílené letité omezování prostředků na prevenci ze strany státu nám již téměř znemožnilo akceschopně reagovat. A to i na nové snahy o znovuzavedení cíleného testování gayů s rizikovým sexuálním chováním. V dobách rozkvětu jsme měli rozpočet až 250 tisíc korun. Nyní se pohybujeme kolem 20-30 tisíc ročně.

Jaký máte názor na Prague Pride a průvod Prahou?

K Prague Pride a předešlým průvodům (například ten v Táboře, který jsme spoluorganizovali) máme pozitivní vztah. Kupodivu naši mladší členové kritizují účast travestitů, svlékání se, ukazování holých půlek, aj. Část zkušenějších matadorů v různých průvodech záměrně podporuje takové chování. Bohužel je to pro naše média jediný důvod, proč o nás udělat vstup alespoň do druhé části televizního zpravodajství. 

Jaký máte názor na osvojení dítěte partnera?

Osvojení a vůbec pohled na osoby blízké gayům a lesbám, nemůže být zastíněno žádným umělým stigmatizováním člověka. Být gay nebo lesba není žádnou zásluhou, a přesto ani my nechceme hrát bezdůvodně druhé housle. Nehledáme toleranci, ale nabízíme svoje schopnosti.   

Jaký máte názor na adopci děti stejnopohlavními páry?

V předchozí otázce jde o napravení záměrné chyby vložené do zákona o Registrovaném partnerství „rádoby bojovníky za rodinu a blaho dítěte“. V tomto případě společnost dospěje k názoru postupně, tak jak se konečně může většina o životě té naší menšiny, ale jinak obyčejných kluků a holek na kluky a holky, na vlastní oči přesvědčit. V další generaci už nebude důvod nám nevěřit.

Máte nějaký velmi zajímavý zážitek spojený s činností v Jihočeské Lambdě?

Jednou se nám na akci sešli dva bratři, kteří svoji orientaci doma před sebou úspěšně tajili. Nebo první cesta na radnici, když jsme potřebovali, aby nám pomohli přijmout zahraniční delegaci.  Červená byla sekretářka, náměstek i my, když zjistili, co za delegaci k nim jde.

Také jsme organizovali erotický přespolní běh. Otázky byly náročné, soutěž v plném proudu, jen se nám k jednomu stanovišti s otázkami na bezpečný sex zavěšenými na stromě přimotala maminka s kočárkem. Dlouho číst nemusela a její spěšný krok k domovu nás velice pobavil.

Kde vás najdeme?

Kontaktní adresa, Jihočeská Lambda, Otavská 7, 370 11 České Budějovice, bude ještě chvíli platná, nicméně do konce roku dojde k přesunu sídla. Nejrychlejší je napsat nám e-mail na jihoceska.lambda@volny.cz a ještě rychlejší zavolat nebo poslat SMS na náš telefon 774 563 390, který je obsluhován jen ve všední dny v pracovní době 7–15 hod.

Je zde něco, co byste chtěl sdělit našim čtenářům?

Kromě pozdravu a poděkování za trpělivost při čtení, bych všem rád připomenul jednu důležitou věc: Ta naše jiná orientace nás bude provázet celý život. Ne, jak si mnozí představují, že to je jen chvilkové rozčarování mládím. Pokračuje to po škole v zaměstnání a také v důchodu i na poslední cestě. A když na to nebudeme nikdy sami, je to nejlepší, co nás může v životě potkat. Pěkný nový rok 2015 přeje Jihočeská Lambda řádky Jirky Marečka.

NaKluky.cz je mediálním partnerem Jihočeské Lambdy.

Titulní foto: © Depositphotos.com/feedough

Autor článku je „člověk“, co nesnáší aroganci, sám je však občas arogantní.
Onload

Názory ke článku

Přihlas se a okomentuj článek. Ještě nemáš svůj účet? Zaregistruj se.
Onload
Načítám...
Onload
OnloadOnload
Copyright 2011–2024 NaKluky.cz, všechna práva vyhrazena, ISSN 1805-0506
Onload