Zprávy
Aby sis mohl přečíst zprávy, tak se musíš nejprve přihlásit :)
Onload
 
PŘIHLÁŠENÍ

Nemáš ještě svůj účet?

ZAREGISTRUJ SE ZDARMA
Registrace je snadná, rychlá a zdarma!
Onload

Průzkum: Komu gayové vadí nejvíce? Méně vzdělaným lidem, kteří mají špatnou životní situaci a důchodcům

V červnovém výzkumu se tazatelé zajímali, jak se čeští občané staví k některým právům homosexuálních mužů a žen. Bezmála tři čtvrtiny dospělé populace (74 %) uznávají v českém právním řádu kodifikované právo homosexuálů uzavřít registrované partnerství.

Proti tomu, aby bylo homosexuálním mužům a ženám umožněno registrované partnerství uzavírat, se v našem výzkumu postavila přibližně pětina dotázaných (21 %).

Sňatek by gayům povolila polovina dotázaných

V názoru na právo osob stejného pohlaví uzavřít sňatek je česká veřejnost méně jednoznačná, i když i zde, byť mírně, převážil souhlas nad nesouhlasem, když souhlas s ním vyjádřilo 51 % oslovených, nesouhlas 43 %.

Adopce dětí partnera

Převahu souhlasných odpovědí jsme zaznamenali také v případě adopce dětí partnera/partnerky, s nimiž daný člověk žije a na jejichž výchově se podílí. Takové právo by homosexuálním mužům a ženám přiznaly více než tři pětiny české veřejnosti (62 %), proti se postavila necelá třetina dotázaných (29 %).

Adopce z dětských domovů

Také v případě adopcí dětí z institucionální péče, tedy z tzv. dětských domovů, mírně převážilo souhlasné stanovisko, když odpověď rozhodně či spíše ano zvolilo 48 % dotázaných, rozhodně či spíše ne pak 43 %.

Mladí lidé a vysokoškoláci jsou tolerantnější

Podpora všech sledovaných práv homosexuálů je obecně častější mezi lidmi ve věkové kategorii 15 až 29 let a 30 až 44 let, respondenty hodnotícími svoji životní úroveň jako dobrou a u většiny práv také mezi lidi s vysokoškolským stupněm vzdělání. Lidé, kteří všechna sledovaná práva podporují, rovněž častěji uváděli, že mají mezi homosexuálními muži nebo ženami přátele a že by přiznání k homosexuální orientaci podle jejich názoru nezpůsobilo člověku v místě jejich bydliště potíže.

Proti jsou starší lidé se špatnou životní situací

Mezi odpůrce všech sledovaných práv se častěji zařadili dotázaní hodnotící svou životní úroveň jako špatnou, lidé hlásící se k levicové politické orientaci, respondenti starší 60 let, důchodci, dotázaní se středním vzděláním bez maturity nebo vyučení a lidé deklarující římskokatolické náboženské vyznání.

Odpůrci všech sledovaných práv rovněž častěji uváděli, že mezi homosexuálními muži a ženami nemají žádné přátele, ani známé a že přiznání k homosexuální orientaci by podle jejich názoru člověku v místě bydliště způsobilo potíže.

Tolerance ve společnosti postupně roste

Z tabulky je zřejmé, že názor na registrované partnerství je od roku 2008 velmi stabilní a od roku 2009 totéž platí o názoru na uzavření sňatku, který sice mírně kolísá, ale pohybuje se na přibližně stejné úrovni a tábory jeho přívrženců i odpůrců zůstávají poměrně vyrovnané.

V letech 2005 až 2013 jsme se opakovaně ve výzkumech ptali na souhlas s právem homosexuálních žen a mužů adoptovat děti, v letech 2014, 2015 a 2016 jsme zvlášť zkoumali postoje k adopcím dětí partnera či partnerky a zvlášť k adopcím dětí z „ústavu“, tzv. dětských domovů, pozitivněji přitom občané vnímají adopci dětí partnera či partnerky, kterou aktuálně podporují tři pětiny českých občanů.

V případě obou druhů adopcí jsme od minulého šetření zaznamenali pokles nesouhlasných odpovědí, a to o 4 procentní body v případě adopce dětí partnera či partnerky a o 6 procentních bodů v případě adopce dětí z institucionální péče

Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, pokládalo otázky ve dnech 3.–20. června 2016 lidem starším 15 let. Počet dotázaných: 1 005. Počet tazatelů: 209.

Titulní foto: © Depositphotos.com/halfpoint, zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Onload

7 názorů ke článku

25. 07. 2016 v 21:44Off-line Vlado2  (59/180/80)
Třetí díl seznamování s výsledky jednoho „výzkumu“.
Výzkumu, který určitě nebyl zadarmo (tazatele a zpracovatele musel „někdo“ zaplatit v řádu minimálně statisíců Kč), ale jehož výstupy nejsou použitelné „ani zadarmo“.
Nelze totiž přehlédnout strašidelnou neúspěšnost těchto organizací např. při „zjišťování“ volebních preferencí, které bývají očividnou snahou o ovlivňování veřejného mínění. Je tedy namístě se zeptat, kdo byl zadavatelem, kdo vše financoval a jaký byl cíl. Dovolím si poukázat na několik závad, díky kterým lze výsledky bez problémů zpochybnit.
1. Stádo 209 tazatelů na 1005 respondentů obnáší cca 5 respondentů na osobu. Takové množství „spolupracovníků“ nelze v žádném případě ukočírovat tak, aby nemohlo docházet k ovlivňování tázaných. Tedy šlo by, ale pouze v případě maximálně trichotomických otázek (ano – nejsem si jist – ne). Jakmile zařadíme možnosti „možná“, „asi“, „spíše“, tak záleží jen na tazateli, kam svoji oběť natlačí. A je po objektivitě.
2. Není (ani náznakem) zmíněna metodika výběru respondentů. Vzhledem ke 209 tazatelům se vcelku oprávněně můžeme domnívat, že žádná neexistovala. Pokud snad ano, tak její dodržení stejně není ověřitelné a nelze vyloučit, že v zájmu rychlého přivýdělku byla řada dotazníků vyplněna bez nutnosti fyzické existence jakéhokoli respondenta.
3. Analýza údajně odhalila některé rozdíly vzhledem k sociodemografickým charakteristikám populace (věk, postavení atd.). Ale na to netřeba provádět žádnou analýzu – jev je dostatečně popsán v odborné literatuře.
4. S tím souvisí i „překvapivé“ zjištění, že obyvatelé Prahy mají poněkud jiné názory. To se ale tvůrci výzkumu také mohli (a měli) včas dočíst v literatuře. Tam by se také třeba dozvěděli, že výsledky je nutné strukturovat, aby se z nich dalo „něco“ vyčíst.
5. Vyvozovat „cosi“ z rozdílů v dosaženém vzdělání je poměrně humorné. Stačí si uvědomit, že ve starší populaci je s VŠ vzděláním cca do 5% a u mladších přes 30%. Totéž se týká i „levicovosti“ smýšlení, která určitě nebyla v dotazníku definována a tudíž je nesmyslné se ji pokoušet sumarizovat.
5. Použít ve výstupu argument „… podle svých slov …“ je za hranicí naprostého amatérismu. Zde už snad chybí jen popis toho, jak se zpovídaný tvářil!
6. U většiny výstupů chybí doslovné znění položených otázek. Takto vzniká zbytečně podezření, že nebyly zpracovávány odpovědi respondentů, ale pouze to, co z nich zadavatel vyvozoval (u výzkumů některých agentur se jedná o velice častý jev).
Před týdnem jsme si na tomto místě mohli přečíst cosi o „prokazatelně nevědecké metodologii výzkumu“. Závěr nechť si proto každý vyvodí sám – napsat jej by bylo žalovatelné.
Souhlasím - 4   •  Nesouhlasím - 5  Nahlásit
25. 07. 2016 v 23:31Off-line shiroReloded  (28/178/85)
Vlado2: Pokud jde o důvěryhodnost výzkumu, dle "agentury" výzkum provádějící, tak se na konci článku můžeš dočíst, že výzkum provedla "agentura" Sociologický ústav Akademie Věd České Republiky, což je výzkumná organizace, která je financována jako celek státem. To znamená, že tento výzkum byl hrazen z peněz na provoz ústavu a výzkum ani jeho výsledky tudíž nebyly předmětem žádné konkrétní zakázky (jako je tomu u průzkumů volebních preferencí, zveřejňovanými soukromými agenturami), čili zde nebyl žádný zadavatel, v jehož prospěch by tento výzkum mohl být ovlivněn.

Sečteno, podtrženo, první odstavec tvého komentáře tě plně usvědčuje z toho, že ses ani nenamáhal dočíst článek do konce. ;)
Souhlasím - 7   •  Nesouhlasím - 2  Nahlásit
26. 07. 2016 v 09:01Off-line klasik76  (39/174/-)
Tady se vubec vyskytuji zajimavé informace, nezapomenutelný názor sexuologa na zvyšující se procento gayu v populaci, argument, že čtyřicátníci už nejsou uspokojeni pohledem na sve syny, zkouší teda dál a podobně. Článek měl jepičí život.
26. 07. 2016 v 11:05Off-line Vlado2  (59/180/80)
Pro shiroReloded: Asi tě překvapím, ale článek jsem si opravdu přečetl až do konce. Tvému tvrzení také poněkud neodpovídají informace na stránkách zdroje:
CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., provádí také terénní šetření a průzkumy ve spolupráci s ... a výzkumy pro externí instituce či subjekty ... V posledních letech provedlo šetření například pro ...
Zcela určitě víš, že činnosti pro "cizí" zadavatele se nesmí provádět z rozpočtových peněz na provoz a výzkum. Tudíž tento výzkum NEMUSEL být hrazen z peněz na provoz ústavu, jeho výsledky MOHLY být předmětem cizí zakázky a logicky tedy vzniká podezření, že zde jakýsi zadavatel bude zadrápnutý.
CVVM dlouhodobě patří k těm nejméně přesným a nejvíce kontroverzním agenturám pro výzkum veřejného mínění u nás (zvláště v průzkumech volebních preferencí) a jejich metodika je silně diskutabilní i značně neprůhledná. Nevidím proto jediný důvod, proč zrovna tento průzkum by měl vybočovat z řady jejich "omylů".
26. 07. 2016 v 11:46Off-line colombo  (100/192/90)
I zde funguje pravidlo kdo platí poroučí... :) Přiživuje se na tom spousta "odborníků".
01. 08. 2016 v 00:53Off-line xxxxx  (24/180/79)
Redakce by si mohla zopakovat pravidla interpunkce. Zejména v nadpise to bije do očí...
31. 10. 2019 v 18:57Off-line mishima  (67/178/78)
Moc tomu průzkumu nevěřím. Např. že lidé levicově orientovaní mají ke gayům víc výhrad než pravičáci. Koneckonců za minulého režimu byla u nás homosexualita částečně dekriminalizována už v roce 1962, zatímco v Anglii, v SNR nebo v USA to bylo až mnohem později. A režimy v těchto státech nebyly levicové,
Přihlas se a okomentuj článek. Ještě nemáš svůj účet? Zaregistruj se.
Onload
Načítám...
Onload
Onload
OnloadOnload
Copyright 2011–2021 NaKluky.cz, všechna práva vyhrazena, ISSN 1805-0506
Onload