Zprávy
Aby sis mohl přečíst zprávy, tak se musíš nejprve přihlásit :)
Onload
 
PŘIHLÁŠENÍ

Nemáš ještě svůj účet?

ZAREGISTRUJ SE ZDARMA
Registrace je snadná, rychlá a zdarma!
Onload

Marek Šoška: 7 zásadních rozdílů mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím

V poslední době se stále častěji setkávám s dotazy na rozdíl mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím. Většina tázajících, stejně jako většina společnosti, nemá o existujících rozdílech ponětí, a to přestože jsou poměrně zásadní. Rozhodl jsem se na ně tedy touto cestou poukázat.

1. Bez svědků

Prvotní rozdíl je znát při uzavírání sňatku. Zatímco u manželství zákon definuje, že sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, u registrovaného partnerství tomu tak není. Ačkoliv tento rozdíl může běžnému občanu připadat banální, tak stát dává jasně najevo, který svazek je státu přednější. Rozdíl je také v přítomnosti svědků, kteří jsou třeba jen při uzavření manželství.

2. Není možné přijmout příjmení po partnerovi

Liší se také osoby, před kterými se sňatek uzavírá. Manželství se uzavírá před orgánem veřejné moci za přítomnosti matrikáře, u registrovaného partnerství je přítomen pouze matrikář, zároveň při vzniku registrovaného partnerství není možné přijmout příjmení po partnerovi. Pokud partneři v nově vzniklém svazku chtějí mít společné příjmení, nebo jej převzít, musejí navštívit matriční úřad a změnit příjmení nezávisle na již existujícím svazku, jedná se tedy o další zbytečně hozený klacek pod nohy stejnopohlavním párům.

Zároveň zákon neumožňuje, aby homosexuální páry oddávala církev, byť v České republice církev zatím tento typ svazku nepovoluje. Tyto a mnohé další rozdíly, které vzdáleně vypadají jako malichernosti, vytvářejí pocit méněcennosti pro osoby chtějící žít v takovém svazku.

3. Nevzniká společné jmění

Existuje však spousta zásadních rozdílů. Uzavřením registrovaného partnerství nevzniká společné jmění. Věci nabyté po uzavření manželství jsou buď v individuálním vlastnictví jednoho z partnerů, nebo podílovém spoluvlastnictví.

4. Nevzniká společný nájem bytu

Automaticky nevzniká ani společný nájem bytu, partneři musí uzavřít dohodu s pronajímatelem. Ovšem partner má právo užívat byt partnera i přes jeho nesouhlas. Pokud dojde k úmrtí jednoho z partnerů, dojde k přechodu nájmu na pozůstalého partnera.

5. Chybí vdovský důchod

Registrované páry také nemají nárok na vdovský důchod po smrti partnera. Pokud připustíme, že důvodem je nemožnost zplodit dítě, proč jej tedy dostávají ovdovělí z bezdětných párů?

6. Kámen úrazu: adopce

Nejvíce diskutovaným rozdílem mezi oběma svazky je adopce dětí. Do roku 2016 osoby po uzavření registrovaného partnerství nemohly individuálně adoptovat dítě.

Ústavní soud 28. června 2016 zrušil § 13 odst. 2 Zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, který zní „Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.“

Označil tento paragraf za diskriminační. Od toho okamžiku tedy je umožněna individuální adopce osobám, které jsou v registrovaném partnerství. Ústavní soud také zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu, který zapovídal možnost mít rodičovská práva jednomu z partnerů k dítěti odnošeného náhradní matkou mimo území České republiky. Matrika poté dítěti zapsala do rodného listu jako biologické rodiče dva otce.

V současné době je tlačen největší nápor LGBT organizací na právo adoptovat dítě partnera. Zákon o registrovaném partnerství totiž ukládá závazky vůči dítěti partnera, avšak partner nedostává žádná práva. Zákon přímo říká „Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner; povinnosti týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera.“

7. Problém nastává při úmrtí partnera

Problém nastává při úmrtí partnera. Například pokud jeden z partnerů pečuje o své dítě, které nemá dalšího rodiče a sám zemře, nehledě na fakt, že dítě je zvyklé na druhého z partnerů a že jej mohl po dlouhá léta vychovávat, nemá k dítěti žádný právní nárok. Dítě tedy bude předáno do ústavní péče.

Veřejnost na straně přisvojení

Současné rozložení zákonodárců je pro oblast LGBT pozitivní. Osmdesát dva poslanců a poslankyň veřejně deklarovalo souhlas se zrovnoprávněním manželství a registrovaného partnerství a zároveň také podporu adopce pro homosexuální páry. Pozitivně vnímám i hlasy veřejnosti, které podle průzkumů veřejného mínění většinově souhlasí.

Pokud už si stát osobuje posvěcovat soukromé vztahy mezi dospělými lidmi, pak by podle mého názoru neměl diskriminovat žádnou skupinu obyvatel na základě sexuální orientace a zároveň by neměl upírat takové skupině práva. Domnívám se, že zrovnoprávnění manželství pro homosexuální i heterosexuální páry na stejnou úroveň nemůže žádným způsobem nikoho negativně ovlivnit.

Poukázal jsem na rozdíly mezi oběma svazky a je zjevné, že si nejsou rovny. Kromě právního hlediska, kdy registrovaným párům stát dává méně práv, se jedná také o hledisko sociální. Zrovnoprávněním svazků by stát vyslal jasný signál, že mu záleží na všech občanech bez rozdílu, zároveň by takový stav pomohl mnoha mladým lidem, kteří se svojí sexuální orientací vyrovnávají.

Doufám, že současná Poslanecká sněmovna dostojí svému slovu a pokusí se zbavit předsudků a odbourat dané rozdíly, ať už symbolické, nebo praktické.

Sněmovna má 82 férových poslanců! Češi jsou z hlediska homosexuálních sňatků na dobré cestě

Czeslaw Walek: „Stát po nás požaduje stejné věci jako po ostatních, tak by nám měl také dávat stejné možnosti“

5 důvodů, proč se registrované partnerství nerovná manželství

Titulní foto: © Depositphotos.com/photodl

Autor článku studuje právo na Univerzitě Palackého v Olomouci a je místopředsedou Svobodných v Jihomoravském kraji.
Onload

29 názorů ke článku

25. 11. 2017 v 12:41Off-line Colombo  (102/192/90)
Tohle všechno ale ten, kdo se o to vážně zajímá, ví.
Souhlasím - 3   •  Nesouhlasím - 1  Nahlásit
25. 11. 2017 v 12:57On-line Igy  (38/173/81)
To můžeš napsat ke každému článku. Články se píšou právě proto, aby to věděli i ti, co se o to vážně nezajímají.
25. 11. 2017 v 13:42Off-line Vlado2  (61/180/80)
Ano Igy, ale v tom případě by měli vědět i následující:
ad 1) Mystifikace. Jak slavnostně pojmete jakýkoli obřad, je výhradně vaše věc. Mohu vás ujistit, že jsem byl účastníkem svatby, kde ženich i nevěsta byli v džínách. A svědků si můžete přivést kolik chcete - jen vás k tomu nikdo nenutí.
ad 2) Lživý nadpis. Přijmout příjmení po partnerovi samozřejmě možné je - jen si to musíte vyřídit na matričním úřadu. Ale tam musíte zajít i v případě klasické svatby, protože změna příjmení jednoho z manželů není automatická. A argument, že zákon výslovně neumožňuje provádět církvím registraci je naprosto irelevantní; vy snad znáte nějakou církev v ČR, která by žádala výjimku a do podobného „obřadu“ se přímo hrnula?
ad 3) Demagogie. Jednou z příčin, proč vznikají rodiny (domácnosti) bez uzavření manželství, je právě to, že tím okamžikem vzniká společné jmění, o což ani jeden z manželů nemá zájem, neboť v případě eventuálního rozchodu se tím vzájemné vypořádání nesmírně komplikuje.
ad 4) Naprosto nepodstatné. Nájem vzniká dohodou a je jen věcí partnerů, jakou uzavřou.
ad 5) Vdovský důchod zákon bohužel opravdu neřeší, neboť v době přijímání zákona by znamenal jeho automatické zamítnutí.
ad 6) Osvojování dětí je věcí diskuse a rozhodně nelze předpokládat, že případná změna zákona změní i metodiku rozhodování o osvojování. Dovoluji si připomenout, že podmínkou přijetí zákona č. 115/2006 Sb. bylo právě vyloučení tohoto bodu. To nebyl „šprajc“ Klause či KDU-ČSL, jak se mylně uvádí, ale kolektivní požadavek zákonodárců, hlasujících pro zákon. Poznámku o rozhodnutí Ústavního soudu ČR snad autor nemyslel vážně, neboť se jednalo o rozhodování pouze v jednom (velice atypickém) konkrétním případě bez univerzální platnosti.
ad 7) Naprosto neseriózní. Autor předjímá rozhodnutí soudu v málo pravděpodobném hypotetickém případě, který ještě nikdy nenastal.
Závěrem bych si dovolil upozornit autora, že „deklarovaný“ souhlas některých poslanců rozhodně neříká nic o jejich případném hlasování ve sněmovně a lze se obávat, že jakýkoli větší zásah do oné stopatnáctky bude při podobné argumentaci i nadále neprůchozí.
Souhlasím - 8   •  Nesouhlasím - 3  Nahlásit
25. 11. 2017 v 13:55Off-line Fermin  (29/176/63)
Vlado2 - Ústavní soud zrušil § 13/2 zákona o registrovaném partnerství, což znamená, že si každá osoba žijící v registrovaném partnerství smí individuálně osvojit dítě. Čili stát dává děti do homosexuálních párů, ale jenom jeden z nich se může stát osvojitelem, kdežto ten druhý nemá vůči němu žádná práva a jenom jednu povinnost podle § 13/3. K adopcím opuštěných dětí do vybraných domácností registrovaných gayů nebo leseb už také po nálezu ÚS došlo, nicméně se to nesmí medializovat z důvodu ochrany práv dítěte.
Souhlasím - 1   •  Nesouhlasím - 1  Nahlásit
25. 11. 2017 v 13:58Off-line Fermin  (29/176/63)
Vlado2 - Jinak dávám za pravdu s těmi pozůstalostními důchody, leč já mám od tehdejších aktivistů jiné zprávy, a sice že se ty pozůstalostní důchody nestihli do toho zákona včlenit. Ale je pravda, že stát se bojí jako čert kříže představy, že by musel někomu něco dávat, a to i v případě manželství. Setkal jsem se už i s názory, že vdovské a vdovecké důchody jsou přežitek z dob 1. republiky. Jak na to ale přijdou senioři, který pak nedokáží utáhnout ze svého důchodu domácnost, to politiky už nezajímá, že ano? A pokud jde o společné jmění, tak jeho vznik lze vyloučit předmanželskou smlouvou.
Souhlasím - 1   •  Nesouhlasím - 1  Nahlásit
26. 11. 2017 v 03:08On-line I8051  (52/184/97)
Kurna chcete resit rozdily nebo chcete zit? Prijde mi, ze kazdej aktivista hleda problem tam, kde vubec neni jen proto, aby si zduvodnil, co dela:-)
26. 11. 2017 v 03:15Off-line Fermin  (29/176/63)
i8051 - Chci řešit rozdíly, a to tak dlouho, dokud nebudou zcela odstraněny. Až bude manželství redefinováno, tak s gay aktivismem končím, protože už jej nebude zapotřebí.
26. 11. 2017 v 03:24On-line I8051  (52/184/97)
Hm, tak preji hodne stesti. My ostatni se radeji budeme venovat tomu zivotu, nez umelym prekazkam. Alespon doufam, ze teda nejsem sam s timto nazorem :-)
26. 11. 2017 v 11:31Off-line Fermin  (29/176/63)
i8051: Kdyby takto k životu přistupovaly před 100 lety ženy, tak jsou pořád ještě u plotny a bez volebního práva.
26. 11. 2017 v 16:38On-line I8051  (52/184/97)
Nesmyslna a neprukazna teorie :-)
26. 11. 2017 v 23:07Off-line Fermin  (29/176/63)
i8051: Jednou nám za to vše poděkujete. :) Dočkejte času a buďte rádi. Chápu, že se to tak nezdá, ale brzy poznáte, že bojujeme za vaše zájmy.
Souhlasím - 2   •  Nesouhlasím - 1  Nahlásit
27. 11. 2017 v 09:59On-line I8051  (52/184/97)
Simsacku, zapomnels na bisexualy. Ty taky platej dane :-))))
27. 11. 2017 v 10:14On-line I8051  (52/184/97)
Dokturku, to je ale problem tech bisexualu, To ty, jako buzna s diplomem, nemusis resit :-)
27. 11. 2017 v 11:02Off-line Bluefox  (36/198/93)
Fermin - A zeptal ses někoho, jestli chce, abys za "jeho zájmy" bojoval?
Souhlasím - 2   •  Nesouhlasím - 2  Nahlásit
27. 11. 2017 v 11:08On-line I8051  (52/184/97)
To je jak se zelenejma aktivistama, bojujou proti dalnicicm, ktery naopak vsichni chtej :-)
Souhlasím - 1   •  Nesouhlasím - 1  Nahlásit
27. 11. 2017 v 11:11Off-line Fermin  (29/176/63)
Bluefox - Ženy také tvrdily, že feministky a sufražetky nebojují za jejich práva, a dnes jsou rády, že můžou volit. Ale jestli chceš, tak si založ vlastní organizaci gayů, kteří manželství nechtějí. Nicméně respektuj, prosím, že ho někteří mít chtějí, protože třeba zakládají rodiny, a tak chtějí pro své děti stejné postavení jaké mají děti z tradičních rodin. :)
Souhlasím - 3   •  Nesouhlasím - 2  Nahlásit
27. 11. 2017 v 11:12Off-line Fermin  (29/176/63)
Simsalabin - Gayové a lesby jsou bezdětní asi ve stejné míře jako heterosexuálové. Pokud jde o daně, tak tam lze uznávat slevu na registrovaného partnera stejně jako na manžela.
27. 11. 2017 v 12:27Off-line Vlado2  (61/180/80)
Fermine, nejsem si jist, zda Boženě Němcové, Magdaleně Dobromile Retigové a ostatním slavným ženám minulosti chybělo tak moc zrovna to volební právo.
Asi jsem konzervativní, ale název "rodina" či "manželství" pro jednopohlavní domácnost mi také nějak z huby dobrovolně nevypadne. A navždy se budu domnívat, že se v tomto případě jedná o trochu jiný typ vztahu a už pro rozlišení by bylo vhodné používat i trochu jiný název.
Souhlasím - 4   •  Nesouhlasím - 3  Nahlásit
27. 11. 2017 v 14:34Off-line Fermin  (29/176/63)
Vlado2 - Jakékoliv rozlišování mezi heterosexuálními a homosexuálními domácnosti bude vždy znamenat určitou formu segregace, což se neblahým způsobem podepisuje zejména na dětech rodičů stejného pohlaví. Když ne "manželství", o rodině jsem nemluvil, protože ani nemá žádnou zákonnou definici, pak jeden právní institut pro všechny. To, že Boženě Němcové nechybělo volební právo je docela demagogický argument. Dnešní ženy by o něj jistě přijít nechtěly, a tudíž vděčí tehdejším bojovnicím za volební právo žen. I naši vnuci a vnučky nám jistě poděkují, že můžou uzavřít manželství s kýmkoli bez ohledu na pohlaví.
Souhlasím - 2   •  Nesouhlasím - 2  Nahlásit
27. 11. 2017 v 15:51On-line I8051  (52/184/97)
V tom pripade musime vdecit i Adamovi a Eve, ze pro nas ty aktivisty vytvorili. Bez aktivistu jako bysme nebyli :-)
27. 11. 2017 v 16:20Off-line Fermin  (29/176/63)
i8051 - Tehdy ještě neexistovaly Petriho misky, že? Ach ano, bez splynutí vajíčka se spermií, tedy za největší přirozenosti soulože mezi mužem a ženou bychom neexistovali.
28. 11. 2017 v 12:21Off-line Fermin  (29/176/63)
simsalabim - Prosímtě, klid. Já se v tom pohybuji, takže mi opravdu není potřeba vysvětlovat tu nerovnost. Já jenom říkám, že konkrétně v daních jsme naštěstí už zrovnoprávněni. Nerovnosti si jsem dobře vědom a také se v rámci svých možností snažím o její odstranění. :) Ta by spočívala nejlépe v legalizaci manželství.
28. 11. 2017 v 16:56On-line I8051  (52/184/97)
Tak v pripade legalizace manzelstvi nezapomente jeste legalizovat rozvody ... :-)
28. 11. 2017 v 17:28Off-line Fermin  (29/176/63)
i8051 - Ty už legalizovány jsou. :-) :-)
28. 11. 2017 v 23:04On-line I8051  (52/184/97)
Noo jen aby tam nebylo zase nejaky ALE :-)
28. 11. 2017 v 23:40Off-line Fermin  (29/176/63)
i8051 - chceme rovná práva a i rovné povinnosti jako mají heterosexuální páry, včetně jednotného názvu.
Souhlasím - 1   •  Nesouhlasím - 1  Nahlásit
12. 12. 2017 v 19:34Off-line Alda29  (35/192/90)
Bod 3 je super :-)
19. 06. 2020 v 15:35Off-line Mikaela  (48/176/60)
Je až k nevíře že každý měl rok na to .aby poslal politikum koncept zákoniku který jsem doplnila za vás je kontraverzní ale musela jsem ustoupit úřadům protože kdo se často pohyboval na územi justice tak prostě vý co soudy v daných případech požadují a jak potom stavět samotný zákoník. Prostě vám chybý lidi co umí v tom to sledu umí chodit a né posílat do televizních debat blbce co neumí obhájit tu to politiku.Nevím jestli se vám bude líbit když jsem v zákoniku prosadila že do vstupu do manželství je povinné mít předmanželskou smlouvu což při rozvodu bude mít potom soudce lehčí práci co se týče nezletilích je to o co si horší tam jsem ustoupila úředníkům . Co se týče osvojování žádný rozdil .Takže jde oskloubení legislastivy tohoto státu s tím že budou ze začátku tvrdší pravidla protože nic ve zlém ale i bundestág bohužel co jsem měla možnost nahlédnout do jednoho případu tak postupoval podel jejich zákonů takže je vidět že někdo má skresléné informace takže si najděte portál www.transgender.cz a tam hledejte informace
30. 12. 2020 v 15:38Off-line Mikaela  (48/176/60)
Každý by se měl taky zamyslet že i sousedních zemích jsou zákony toho druhu v jurisd**ky legislativy takže i soudy jednak tak jak jednají a momentálně nejde hnout z bytem by eventuelně by se dalo řešit nájemní smlouvou jako spolubydlící takže zatněte zuby a vydržte leda že by někdo znal lepší koncept než já
Přihlas se a okomentuj článek. Ještě nemáš svůj účet? Zaregistruj se.
Onload
Načítám...
Onload
OnloadOnload
Copyright 2011–2023 NaKluky.cz, všechna práva vyhrazena, ISSN 1805-0506
Onload