Zprávy
Aby sis mohl přečíst zprávy, tak se musíš nejprve přihlásit :)
Onload
 
PŘIHLÁŠENÍ

Nemáš ještě svůj účet?

ZAREGISTRUJ SE ZDARMA
Registrace je snadná, rychlá a zdarma!
Onload

Zásady ochrany osobních údajů a informace o jejich zpracování

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů a jejich ochraně. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Další informace naleznete v našich Všeobecných smluvních podmínkách, v sekci týkající se ochrany osobních údajů a využívání souborů Cookies.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů (GDPR), resp. adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje

Správcem a zpracovatelem vašich osobních údajů je provozovatel serveru www.nakluky.cz (dále jen Provozovatel) Zdeněk Večeřa, IČ: 75876566 (viz kontakt).

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli spravovat Vaše Uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či zpoplatněné a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
 • Zobrazování pouze reklam na základě Vašich zájmů (včetně remarketingu a behaviorální reklamy), a to vše v přiměřeném rozsahu, tak aby reklama byla pro vás zajímavá a poutavá
 • Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
 • Zajištění bezpečnosti našich systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů
 • Analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
 • Získání výhry ve spotřebitelských soutěžích námi organizovaných a jejich doručení výhercům
 • Zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran a obsahových newsletterů, odhlášení je možno provést v nastavení uživatelského účtu
 • Vymáhání pohledávek
 • Vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností a ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)

Díky tomu Vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

Právní základ zpracování

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy (vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek), pokud se jedná o využívání našich služeb, které jste začali cíleně užívat (do nichž jste se registrovali), oprávněné zájmy Provozovatele (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímém marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů) a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení č. (EU) 2016/679), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů atp.

Zpracování pro některé účely přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení třetích osob e-mailem) či ohledně některých údajů, které nám poskytujete dobrovolně, může být založeno také na Vašem souhlasu.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, a to na základě uzavření smlouvy o užívání této služby při registraci Uživatelského účtu.

Z podstaty provozu služby internetové seznamky je naprostá většina údajů, které o sobě při využívání této sužby dobrovolně uvedete, veřejná a tedy dostupná na internetu pro ostatní registrované i neregistrované uživatele.

Při registraci uživatelského účtu je nutné uvést následující údaje, některé z nich jsou veřejně dostupné:

 • Uživatelské jméno – veřejný údaj
 • Kraj, ve kterém se nacházíte nebo hledáte seznámení – veřejný údaj
 • E-mailová adresa – neveřejný údaj
 • Datum narození – slouží pouze pro výpočet věku, který je veřejný; datum narození je ale neveřejný
 • Heslo v hashované podobě („zašifrované“) – neveřejný údaj

V nastavení svého Uživatelského účtu můžete (ale nemusíte) uvést další údaje, které jsou veřejně dostupné, a některé z nich spadají do kategorie „citlivé osobní údaje“:

 • Znamení zvěrokruhu
 • Etnikum – citlivý osobní údaj
 • Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Aktuální zaměstnání
 • Znalost jazyků
 • Majetek
 • Kraje, ve kterých hledáte seznámení
 • Okresy, ve kterých hledáte seznámení
 • Města, ve kterých hledáte seznámení
 • S kým bydlíte
 • Kde bydlíte
 • Výška
 • Váha
 • Typ postavy
 • Barva očí
 • Používání brýlí nebo kontaktních čoček
 • Délka vlasů
 • Barva vlasů
 • Úprava vlasů
 • Úprava vousů
 • Tetování
 • Náušnice
 • Piercing
 • Ochlupení na těle
 • Vztah k alkoholu
 • Vztah ke kouření
 • Vztah k drogám
 • Oblíbené typy jídla
 • Oblíbený alkoholické nápoje
 • Oblíbené nealkoholické nápoje
 • Oblíbené míchané nápoje
 • Oblíbené obchody
 • Oblíbené spodní prádlo
 • Povahové rysy (dochvilnost, pořádnost atd.)
 • Oblíbené zájmy (koníčky)
 • Oblíbené filmy
 • Oblíbená zvířata
 • Oblíbená hudba
 • Oblíbené sporty
 • Oblíbené seriály
 • Sexuální orientace – citlivý osobní údaj
 • Velikost penisu
 • Průměr penisu
 • Obřízka penisu
 • Oblíbená místa k milování
 • Sexuální preference (oblíbené erotogenní zóny, sexuální polohy atd.) – citlivý osobní údaj
 • Jestli aktuálně máte partnera
 • Co na webu hledáte (vztah, kamaráda, pokec, spolubydlení atd.)
 • V jakém věku má být váš budoucí partner
 • A jakékoliv další údaje, které uvedete na svém profilu, v komentářích či příspěvcích na webu

Dále zpracováváme údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby. Pokud navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto protokoly serverů obvykle obsahují informace o vašem webovém požadavku, IP adrese, údajích prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Dále mohou také obsahovat jeden či více souborů cookie, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč. Přístup k těmto informacím mají pouze administrátoři a tato data nikdy nebudou využita k přímé identifikaci (slouží k odhalení technických problémů).

Můžeme zpracovávat Vaše telefonní číslo, číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty, pokud se rozhodnete využívat nabízené placené služby.

O běžných návštěvnících našich stránek zpracováváme údaje získané prostřednictvím síťových identifikátorů, zejména cookies. Jak je používáme a jak můžete omezit či zablokovat jejich ukládání ve Vašem zařízení si přečtěte samostatnou sekci Cookies.

Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro poskytování našich služeb, nemůžeme Vám související službu poskytnout.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi, a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

V případě udělení explicitního souhlasu (například pro zasílání e-mailových obchodních sdělení) budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nejdéle po dobu deseti let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím osobám pouze v případech, kdy nám to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem.

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • Dodavatelé externích služeb (programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů)
 • Provozovatelé záložních serverů či provozovatelům jiných technologií, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb
 • V nezbytně nutném rozsahu právní a daňoví poradci
 • Osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek

Pro inkasování částek za placené služby využíváme různé banky a platební systémy (brány platebních karet, Premium SMS atp.).

Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy, např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

V rámci našich stránek také používáme síťové identifikátory, zejména tzv. cookies. Jak je používáme a jak můžete omezit či zablokovat jejich ukládání ve Vašem zařízení si přečtěte samostatnou sekci Cookies.

Služby třetích stran na webových stránkách

Upozorňujeme, že na našich stránkách mohou být umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek ze strany třetích osob (ovšem až na údaje týkající se prováděných plateb obvykle v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání Vašich přímých identifikačních údajů).

Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, mohou být:

 • Provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou či tzv. remarektingem (kteří cookies umísťují v souvislosti s tím, že je jejich obsah – reklama – nahráván na naši stránku)
 • Osoby provádějící analýzu návštěvnosti našich webů či internetu (jako je např. projekt Netmonitor)

Údaje získané v rámci cílení reklamy či remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat. Více o tomto způsobu zpracování se dozvíte zde.

Webové stránky také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí Twitter a Google+. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na webových stránkách.

Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:

Nemáme kontrolu nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených služeb a aplikací. Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, musíte se proto obrátit na provozovatele takových služeb.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a naší webovou stránkou šifrovány pomocí zabezpečeného protokolu HTTPS.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

Naše služby a děti

Naše služby, do nichž je nutné se registrovat, jsou určeny osobám ve věku 15 nebo více let. Pokud byste byli osobou mladší 15 let a chtěli nějakou naši službu využívat, resp. nám poskytovali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, dejte nám to prosím při registraci či udělení souhlasu vědět na e-mailovou adresu info@nakluky.cz, abychom mohli zvážit, zda není nutné kontaktovat Vašeho zákonného zástupce a získat jeho souhlas.

Ne vždy jsme však schopni poznat, že se do naší služby registruje dítě mladší 15 let. Proto apelujeme na rodiče, aby nás v případě, kdy budou mít podezření, že jejich dítě užívá některou naší službu a nebudou s tím souhlasit, kontaktovali.

V některých službách můžeme přímo vyžadovat, aby registrující se osoba uvedla, zda je starší či mladší 15 či 18 let proto, abychom mohli prověřit, zda není k její registraci nutný souhlas jejího rodiče či jiného zákonného zástupce.

Pokud se zaregistruje uživatel mladší 18 let, tímto jej upozorňujeme, že má zvýšené právo požadovat výmaz všech o něm zpracovávaných údajů zadaných před 18. rokem věku.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu

Měli byste vědět, že Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • Poskytnutí služby či produktu, tj. splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat.
 • Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
 • Zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, např. k přímému marketingu či zajištění bezpečnosti webu.

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování v takových případech není potřeba.

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě:

 • Souhlasu, který jste nám udělili
 • Našeho oprávněného zájmu, a to zejména zpracování za účelem přímého marketingu
 • Na základě uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné.
 • V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • Právo osobní údaje opravit či doplnit
 • Právo požadovat omezení zpracování
 • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • Právo požadovat přenesení údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech

A další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) č. 2016/679.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje. Veškeré údaje můžete v sekci Nastavení sami zadávat, opravovat a měnit po přihlášení do svého Uživatelského účtu.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na info@nakluky.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Právo na námitku

Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní sdělení či jiné informace o novinkách v našem portfoliu služeb, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

 • Přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání
 • Zasílání můžete zrušit v Nastavení po přihlášení do svého Uživatelského účtu

Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a obsahové newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme Vás nadále kontaktovat z důvodu využívání našich služeb, tedy můžeme stále využívat Váš kontakt za účelem zasílání informací souvisejících s využíváním služeb a pro jiné účely, než je marketing.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) č. 2016/679.

Vaše ochrana

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost; adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz.

Jak nás můžete kontaktovat

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na e-mailovou adresu info@nakluky.cz.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Titulní foto: © Depositphotos.com/konradbak

Onload
Copyright 2011–2024 NaKluky.cz, všechna práva vyhrazena, ISSN 1805-0506
Onload