Zprávy
Aby sis mohl přečíst zprávy, tak se musíš nejprve přihlásit :)
Onload
 
PŘIHLÁŠENÍ

Nemáš ještě svůj účet?

ZAREGISTRUJ SE ZDARMA
Registrace je snadná, rychlá a zdarma!
Onload

Podmínky serveru

I. Preambule

 1. Podmínky serveru NaKluky.cz upravují obchodní, smluvní a jiné právní vztahy mezi osobami, které jsou definovány v čl. II. těchto podmínek, a které vznikají v souvislosti s využíváním služeb nabízených tímto Serverem.

II. Definice pojmů

 1. Server www.nakluky.cz (dále jen Server) je webová služba, která je svým zaměřením určena pro gaye.
 2. Provozovatel Serveru je Zdeněk Večeřa, IČ: 75876566 (dále jen Provozovatel, viz kontakt).
 3. Uživatel Serveru (dále jen Uživatel) je každý, kdo užívá služeb Serveru.
 4. Registrovaný uživatel je Uživatel Serveru, který má Uživatelský účet (vlastní profil) na Serveru.
 5. Uživatel může, ale nemusí být registrovaným Uživatelem Serveru.
 6. Uživatelský účet je mj. profil Uživatele, vedený pod přezdívkou a e-mailovou adresu Uživatele.
 7. Data jsou veškeré údaje, které Uživatel vloží na Server. Data jsou například vyplněné položky na profilu, texty na profilu, inzeráty, komentáře, fotografie atd.
 8. Podmínky serveru jsou tento dokument.

III. Provozovatel

 1. Provozovatel zajišťuje provoz služeb Serveru.
 2. Provozovatel zajišťuje zálohování Dat uložených na Serveru.
 3. Provozovatel Uživatelům poskytuje podporu nabízených služeb skrz e-mailovou adresu v kontaktech.
 4. Z důvodu charakteru služby může dojít k výpadku služby nebo ztrátě dat. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za tyto technické problémy.
 5. Provozovatel poskytuje Uživatelům prostor na Serveru pro vkládání Dat, které mohou využívat pro vlastní nekomerční prezentaci. Prostor je poskytován za účelem seznámení a komunikace s dalšími Uživateli.
 6. Provozovatel kontroluje Data, která vložili Uživatelé.
 7. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zneužití Dat třetí osobou.
 8. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nepravdivé informace uváděné Uživateli.
 9. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za Data, která vložili Uživatelé.
 10. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody, které byly Uživateli způsobeny užíváním nebo nemožností užívat Server, nefunkčností části nebo celého Serveru.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nebo změnit Data, která jsou v rozporu s těmito Podmínkami serveru.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo nevytvořit nebo zrušit uživatelský účet, pokud ze strany Uživatele dochází k porušení těchto Podmínek serveru, porušování zákonů České republiky nebo obtěžování ostatních uživatelů.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat, měnit a rušit služby a obsah Serveru.
 14. Provozovatel nijak neověřuje pravdivost Dat, jež Uživatelé vkládají na Server. Nedochází tedy k ověřování například věku či jiných údajů, které Uživatelé uvádějí na svých Uživatelských účtech (profilech) a na jiných místech Serveru.

IV. Uživatel

 1. Uživatel je povinen uvádět na Serveru vždy pravdivé údaje.
 2. Uživatel musí mít ke všem Datům autorská práva, nebo písemný souhlas držitele autorských práv. Fotografie, u kterých bude podezření na porušení autorského zákona nebo zákonů České republiky, budou vymazány.
 3. E-mailová adresa Registrovaného uživatele musí být po celou dobu užívání Serveru plně funkční.
 4. Registrovaný uživatel je povinen v případě komunikace s Provozovatelem využívat e-mailovou adresu, kterou má nastavenou u svého Uživatelského účtu.
 5. Uživatel si je vědom, že profily Uživatelů mohou obsahovat erotický obsah. Takový obsah, především fotografie, není zobrazován osobám mladší 18 let. Patřičné fotografie jsou označeny „Fotka není vhodná pro osoby mladší 18 let“ nebo podobně znějícím textem. Těmto osobám je zakázáno prohlížet tento obsah Serveru.
 6. Uživatel je povinen označit fotografie, které jsou nevhodné pro osoby mladší 18 let. Označování se provádí po přihlášení na profil, ve správě alb. Uživatel v žádném případě nesmí tento obsah jakýmkoliv způsobem zprostředkovat osobám mladší 18 let.
 7. Uživatel mladší 18 let nesmí do Profilu vkládat jakákoliv Data nevhodná pro osoby mladší 18 let.
 8. Uživatel nesmí na veřejně přístupná místa Serveru (poradna, komentáře, profil, atd.) v žádné formě (text, obrázky, videa, zvukové záznamy, atd.) vkládat jakékoliv kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, ICQ, webové adresy, atd.).
 9. Uživatel nesmí vkládat fotografie obsahující reklamní texty a/nebo odkazy.
 10. Každá osoba si může vytvořit maximálně jeden Uživatelský účet. Vytváření více Uživatelských účtů je zakázáno. Uživatel si nesmí vytvořit další Uživatelský účet ani v případě, kdy mu byl původní účet zrušen Provozovatelem.
 11. Uživatel nesmí rozesílat jakékoliv nevyžádané zprávy.
 12. Uživatel se nesmí vulgárně a nevhodně vyjadřovat na jakémkoliv místě Serveru.
 13. Uživatel souhlasí s přidáním loga Serveru do fotografií, případně dalšími úpravami (například změna velikosti, otočení, přidání textu atd.).
 14. Uživatel souhlasí s použitím Dat při prezentacích a na akcích pořádaných Serverem.
 15. Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy. Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakoukoli část Serveru nebo jakékoli informace, produkty nebo služby získané z tohoto Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla.
 16. Uživatel nesmí využívat Server nebo jeho služeb k jakýmkoli účelům odporujícím platným zákonům České republiky nebo těmto Podmínkám serveru.
 17. Uživatel nesmí využívat Data, informace a služby Serveru k vlastnímu obohacení či komerčním účelům bez povolení Provozovatele.
 18. Uživatel nesmí jakkoliv poškozovat dobré jméno a pověst Serveru nebo Provozovatele.
 19. Uživateli nesmí šířit o ostatních Uživatelích jakékoliv osobní informace, které by mohly poškodit jejich osobu.
 20. Uživatel zodpovídá za škodu, kterou svým konáním způsobí Serveru, Provozovateli nebo jiným Uživatelům.
 21. Pokud se Uživatel rozhodne ukončit užívání služeb Serveru, má možnost Uživatelský účet zrušit. Účet bude deaktivován a vymazán během 60 dnů od podání žádosti. 

V. Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů (GDPR), resp. adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů; ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
 2. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že může své osobní údaje v databázi upravovat, měnit či doplňovat a určit rozsah jejich zpřístupnění třetím osobám a že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.
 3. Uživatel bere na vědomí, že veškerá Data, která vloží na Server, jsou používána třetí osobou, tedy zobrazena dalším Uživatelům.
 4. Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a informace o jejich zpracování a Cookies.

VI. Zpoplatněné služby

 1. Veškeré základní služby jsou poskytovány zdarma.
 2. Vybrané nadstandardní služby mohou být zpoplatněny. Platba nadstandardních služeb se provádí vždy z interního účtu Uživatele, který se skládá ze Standardního kreditu a Bonusového kreditu. Standardní kredit se „dobíjí“ výhradně prostřednictvím těchto platebních metod: bankovním převodem na bankovní účet, Premium SMS, on-line platební kartou a PayPalem. Bonusový kredit a Bonusové služby jsou využívány pro zvýhodněné a promo akce.
 3. Při čerpání kreditu dochází k čerpání nejprve Standardního kreditu, po jeho vyčerpání se čerpá z Bonusového kreditu. U Standardního kreditu se jednotlivé platební metody čerpají v tomto pořadí: nejprve se čerpají kredity uhrazené prostřednictvím Premium SMS, následně se čerpají kredity uhrazené prostřednictvím PayPalu, následně se čerpají kredity uhrazené prostřednictvím on-line platební karty a následně se čerpají kredity uhrazené prostřednictvím bankovního převodu. Pokud byl kredit jednou metodou dobit vícekrát, čerpání kreditu u dané metody probíhá v pořadí, jak byl kredit dobit.
 4. Zaplacením služby nevzniká Uživateli nárok na další služby mimo zakoupenou službu.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění měnit ceny služeb. Již zaplacené služby ale Uživateli zůstanou s původní cenou.
 6. Uživatel má možnost uplatnit nárok na navrácení celé hodnoty zaplacené služby za dané období, pokud došlo k výpadku dané služby Serveru po dobu delší než 30 % z celkové doby platnosti služby. Tato možnost se netýká výpadku internetové konektivity mezi Serverem a Uživatelem.
 7. Reklamaci zakoupených služeb je zapotřebí uplatnit nejpozději do 5 dnů od počátku platnosti služby. Reklamaci služeb nebo dobíjení kreditu řeší Provozovatel na e-mailové adrese info@nakluky.cz. Hodnota reklamované služby je v případě uznané reklamace přičtena v původní hodnotě služby na interní účet Uživatele.
 8. Uživatel má možnost požádat Provozovatele o navrácení nevyčerpaných prostředků Standardního kreditu na svém interním účtu, který si Uživatel sám dobil. Nejprve je vypočítán podíl skutečně připsané částky v měně CZK (u platby v cizí měně na základě použitého kurzu „devizy – nákup“ Fio banky, a. s.) na bankovní účet Provozovatele a původně dobitých Standardních kreditů (bez Bonusových kreditů). Podíl je následně vynásoben nevyčerpanými prostředky Standardního kreditu, které byly dobity daným způsobem a danou platební metodou. Výsledná částka je Částka v měně CZK, je ponížena o Manipulační poplatek a vracena výhradně v měně CZK bankovním převodem na bankovní účet Uživatele na základě Dobropisu. Vracená částka však nemůže být vyšší, než která byla Uživatelem skutečně zaplacena.
 9. V případě žádosti Uživatele o vracení v měně EUR (Europlatba) u prostředků dobitých v měně EUR je nejprve Částka v měně CZK ponížena o Manipulační poplatek a převedena na měnu EUR dle platného kurzovního lístku „devizy – prodej“ Fio banky, a. s. Výsledná částka je Částka v měně EUR a je vracena bankovním převodem na bankovní účet Uživatele na základě Dobropisu. Vracená částka však nemůže být vyšší, než která byla Uživatelem skutečně zaplacena.
 10. Manipulační poplatek, účtovaný za navrácení nevyčerpaných prostředků Standardního kreditu, je ve výši 100 Kč + 21 % DPH (121 Kč včetně DPH).
 11. Uživatel požadavkem o navrácení nevyčerpaných prostředků Standardního kreditu přichází o zbytek nevyčerpaných prostředků Bonusového kreditu a Bonusových služeb.
 12. Prostředky Bonusového kreditu a Bonusové služby jsou nevratné a nelze je směnit za peníze.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo nenavrátit Uživateli prostředky dobité přes Premium SMS, z důvodu marží zprostředkovatele u této platební metody.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo nenavrátit Uživateli prostředky za již zakoupené a nevyužité služby, a to při zrušení Profilu Uživatelem nebo zrušení Profilu Provozovatelem.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo Uživateli zrušit Uživatelský účet bez možnosti náhrady prostředků, pokud byly zjištěny podvodné finanční transakce při dobíjení nebo neoprávněné manipulace s kreditem. 
 16. Provozovatel na žádost Uživatele vystaví daňový doklad. Daňový doklad je výhradně zasílán na e-mailovou adresu Uživatele.
 17. Daňový doklad za dobití Premium SMS vystavuje společnost ComGate Payments, a.s.
 18. Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
 2. Podmínky serveru jsou platné a nabývají účinnosti dnem zveřejnění na Serveru.
 3. Užíváním služeb Serveru vyjadřuje Uživatel souhlas s aktuálními Podmínkami serveru.
 4. Podmínky serveru mohou být kdykoli měněny a je v zájmu Uživatele, aby tyto změny sledoval. V případě, že Uživatel s Podmínkami serveru nesouhlasí, nesmí Server používat.
 5. Právní vztahy neupravené v Podmínkách serveru se řídí platnými zákony České republiky.

Podmínky jsou platné od 30. 06. 2011 (aktualizace: 11. 04. 2020)

Titulní foto: © Depositphotos.com/javiindy

OnloadOnload
Copyright 2011–2024 NaKluky.cz, všechna práva vyhrazena, ISSN 1805-0506
Onload