Zprávy
Aby sis mohl přečíst zprávy, tak se musíš nejprve přihlásit :)
Onload
 
PŘIHLÁŠENÍ

Nemáš ještě svůj účet?

ZAREGISTRUJ SE ZDARMA
Registrace je snadná, rychlá a zdarma!
Onload

Registrované partnerství: seznam matrik a matričních úřadů v ČR

Registrované partnerství se uzavírá na matričním úřadě. V každém ze 14 krajů České republiky je vyhláškou stanoveno jedno místo (matrika, matriční úřad), ve kterém registrace partnerství probíhá. Lze také požádat o jiné místo v rámci kraje či výjimečně i mimo něj. Máte-li zájem, můžete si na uvedených kontaktech předběžně podat žádost o termín.

Registrované partnerství: Vše, co jste chtěli vědět

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Úřad městské části Praha 1 – Matrika

Odbor matrik, Oddělení matrik
Adresa: Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Telefon: 221 097 248
Internetová stránka: http://www.praha1.cz
Kontaktní osoba: Lucie Silovská – Lucie.Silovska@praha1.cz, kancelář č. 109
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 –19.00 hod.
Poznámka: Obřad přijetí prohlášení je možné učinit na matrice na Staroměstské radnici. Vzhledem k tomu, že termíny na svatby jsou na Staroměstské radnici zadány několik měsíců dopředu, nejsou k dispozici pro registrování partnerství jiné dny než úterý, čtvrtek a pátek. Prostory na Staroměstské radnici jsou po rozsáhlé rekonstrukci a jsou velmi reprezentativní, k dispozici je samozřejmě čekárna. Matrika je dostatečně velká na přijetí minimálně 60 hostů. Samotný akt k přijetí prohlášení je aktem úředním, přijímá jej matrikářka formou dotazu k partnerům po jejich předchozím prohlášení o neexistenci překážek a posléze prohlášením matrikářky, že byly splněny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik registrovaného partnerství. Po zapsání do knihy registrovaného partnerství bude partnerům vydán doklad v termínu do 1 měsíce, ev. dříve podle našich pracovních možností. Doklady potřebné k registraci jsou taxativně stanoveny v hlavě VII. zákona č. 115/2006 Sb.
Více na http://www.praha1.cz/cps/psv–odbory–registrovane–partnerstvi.html

JIHOČESKÝ KRAJ

Magistrát města České Budějovice – Matriční úřad

Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 1/2, 370 92 České Budějovice
Internetová stránka: http://www.c–budejovice.cz
Kontaktní osoby:
Libuše Kaločajová – 386 802 119, kalocajoval@c–budejovice.cz
Ivana Žemlová – 386 802 122, zemlovai@c–budejovice.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Úřad městské části Brno–střed – Matrika

Adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno, severní budova, přízemí, kancel. č. 4 a 8
Telefon: 542 526 230, 542 526 237,542 526 238
Internetová stránka: http://www.stred.brno.cz
Kontaktní osoby:
Markéta Tintěrová – tinterova@stred.brno.cz
Alena Křížová – akrizova@stred.brno.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území ČR, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky, tj. Úřad městské části Brno – střed, tel. 542 175 186.
Poznámka: Úřední akt prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství bude probíhat v budově úřadu.
Více na http://www.stred.brno.cz/registrovane–partnerstvi–uzavreni...

KARLOVARSKÝ KRAJ

Magistrát města Karlovy Vary – Matrika

Adresa: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, č. dveří 308, 309, 310, 311
Telefon: 353 118 281, 353 118 282, 353 118 283, 353 118 145, fax: 353 222 913
E-mail: ovv@mmkv.cz
Internetová stránka: http://www.mmkv.cz
Kontaktní osoba: Věra Ježková, vedoucí oddělení matriky – v.jezkova@mmkv.cz, kancelář č. 310
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
Poznámka: Prohlášení lze učinit v budově Magistrátu města Karlovy Vary – Moskevská 21 nebo v obřadní síni města Karlovy Vary – Krále Jiřího 22. Bližší informace, včetně dotazníku k registrovanému partnerství najdete na internetových stránkách
Více na webu, rubrika "Co dělat když ...." – odbor vnitřních věcí – MATRIKA – http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=263&odbor=1005

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Magistrát města Hradec Králové – Matrika manželství

Adresa: Československé armády 408, 502 10 Hradec Králové
Telefon: 495 707 500 – 505, fax: 495 707 106
Internetová stránka: http://www.hradeckralove.org
Kontaktní osoba: Jana Luňáčková – jana.lunackova@mmhk.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 – 12.00 hod.
Poznámky: Akt prohlášení lze učinit v prostorách matriky v budově Magistrátu města Hradec Králové a v detašovaném pracovišti obřadní síně v domě U Špuláků na Velkém náměstí, Hradec Králové.
Více na http://www.hradeckralove.org/urad/registrovane–partnerstvi

LIBERECKÝ KRAJ

Magistrát města Liberec – Matrika

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: 485 243 724, fax: 485 243 113
Internetová stránka: http://www.liberec.cz
Kontaktní osoba: Ivana Jadrná, vedoucí oddělení matrik, jadrna.ivana@magistrat.liberec.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 – 16.00 hod.
pátek 8.00 – 14.00 hod.
poslední pátek v měsíci zavřeno pro veřejnost
Poznámka: Podle přání partnerů lze prohlášení provést v kanceláři matriky nebo za přítomnosti dalších osob, které si pozvou v zasedací místnosti, případně v obřadní síni. Více na http://www.liberec.cz/wps...

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – Matrika

odbor správních činností, oddělení matriky a ohlašovny
Adresa: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 29 Ostrava, kancelář č. 176, v pravém křídle ostravské Nové radnice v 1. poschodí
Telefon: 599 442 212, fax: 599 442 125
Internetová stránka: http://www.ostrava.cz
Kontaktní osoba: Jana Stančíková, vedoucí oddělení matriky a ohlašovny – stancikova@moap.ostrava.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00 hod.
Poznámka: Prohlášení partnerů jsou přijímána v obřadní síni a na základě požadavku partnerů a domluvy s matrikářkou lze vstoupit do partnerství také na jiném vhodném místě, jako při uzavírání manželství. Dotazník k registrovanému partnerství je umístěn na webových stránkách na http://www.moap.cz/download.php?id=202&co=formulare.

OLOMOUCKÝ KRAJ

Magistrát města Olomouce – odbor vnitřních věcí

Adresa: Horní nám. 583 – radnice, 779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 437
Internetová stránka: http://www.olomouc.eu
Kontaktní osoby:
JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí matriky – 585 513 297, 606 705 046, alena.daubnerova@olomouc.eu
Jana Šulcová, matrikářka – jana.sulcova@olomouc.eu
Věra Hrázdilová, matrikářka – vera.hrazdilova@olomouc.eu
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 hod.
Poznámka: Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Olomouce,
kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu uzavření registrovaného partnerství, prohlášení se budou činit v malém salonku před obřadní síní. V každém případě bude partnerům poskytnuto příjemné prostředí s profesionálními službami. Žádost o registrované partnerství se podává osobně u úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina a předán k vyplnění dotazník.
Více na http://www.olomouc.eu/phprs/view.php?cisloclanku=2005061302

PARDUBICKÝ KRAJ

Magistrát města Pardubic – odbor správních agend – Matrika

Adresa: nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
Internetová stránka: http://www.pardubice.eu
Kontaktní osoby:
Zdeňka Havlíčková, vedoucí oddělení matriky – 466 859 692, zdenka.havlickova@mmp.cz, č. kanceláře 118
Soňa Voglová – 466 859 693, sona.voglova@mmp.cz
Jitka Kulhánková – 466 859 698, jitka.kulhankova@mmp.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 – 13.30 hod.
Poznámka: Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Pardubic, kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu uzavření registrovaného partnerství, prohlášení se budou činit v předsálí obřadní síně. V každém případě bude partnerům poskytnuto příjemné prostředí s profesionálními službami. Žádost o registrované partnerství se podává osobně u našeho úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina a předán k vyplnění dotazník. Je třeba s sebou vzít platný doklad totožnosti.
Více na http://www.pardubice.eu/konik/vseobecne–spravni–agendy...

PLZEŇSKÝ KRAJ

Úřad městského obvodu Plzeň 3 – Bory – Matrika

Adresa: sady Pětatřicátníků 7, 305 83 Plzeň 3, 1. poschodí, č. kanceláře 34
Telefon: 378 036 535, 378 036 517, 378 036 528
Fax: 378 036 560
Internetová stránka: http://umo3.plzen.eu
Kontaktní osoby:
Jana Kudličková – matrika, kudlickova@plzen.eu
Ludmila Prokopová, matrika – Prokopoval@plzen.eu
Iveta Zajíčková, vedoucí oddělení služeb, matrika – zajickova@plzen.eu
Úřední hodiny: pondělí, středa – 8.00 – 17.00 hod.
Poznámka: Tajemníkem ÚMO Plzeň 3 je stanovena k přijímání prohlášení, kromě zasedací místnosti ÚMO Plzeň 3, též obřadní síň plzeňské radnice.
Více na http://www.plzen.eu/zivot–v–plzni/vyridte–si–na–uradu...

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Statutární město Kladno – Matrika

Adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
Telefon: 312 604 207, 312 604 208, 312 604 209, 312 604 210, fax: 312 604 205
E-mail: matrika@mestokladno.cz
Internetová stránka: http://www.mestokladno.cz
Kontaktní osoba: Jaroslava Vrňáková, vedoucí oddělení matriky – jaroslava.vrnakova@mestokladno.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 18.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 15.00 hod.
Poznámka: Prohlášení o partnerství lze učinit v salonku Magistrátu města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, ve 2. patře nebo po písemné žádosti a dohodě na jiném vhodném místě na území Středočeského kraje.
Více na http://www.mestokladno.cz/vismo/...

ÚSTECKÝ KRAJ

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město, matrika

Adresa: Velká Hradební 8A, 400 02 Ústí nad Labem, oddělení matriky, kancelář č. 164
Telefon: 475 272 265
Internetová stránka: http://www.mesto–ul.cz
Kontaktní osoba: Kamila Doušová – kamila.dousova@mag–ul.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
Poznámka: Vyplněný dotazník a předepsané doklady předloží partneři u správního odboru Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město, oddělení matriky, kancelář č. 164, kde si domluví konkrétní termín, kdy učiní prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. Taktéž se zde dohodnou, zda prohlášení podepíší přímo v kanceláři, pouze před matrikářkou nebo zda chtějí k prohlášení pozvat příbuzné či známé a využít zapisovnu Obřadní síně v ulici Winstona Churchilla č. p. 1368.

KRAJ VYSOČINA

Magistrát města Jihlavy – Matrika

Adresa: Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava, 2. poschodí, č. kanceláře 10 a 11
E-mail: vera.kadlecova@jihlava–city.cz, spravni.odbor@jihlava–city.cz
Internetová stránka: http://www.jihlava.cz
Kontaktní osoby:
Libuše Indrová – 567 167 242, Libuse.Indrova@Jihlava–city.cz
Adéla Knittlová – 567 167 241, adela.knittlova@jihlava–city.cz
Věra Kadlecová – 567 167 243, Vera.Kadlecova@Jihlava–city.cz
Jana Pařilová – 567167 244, Jana.Parilova@Jihlava–city.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
pátek 8.00 – 14.00 hod.
Poznámka: K přijetí prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství byly stanoveny kanceláře matrik č. dveří 10 a 11 a barokní a gotická obřadní síň.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Magistrát města Zlína – Matrika

odbor občansko–správních agend, oddělení matrik a ověřování – matrika
Adresa: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Telefon: 577 630 117, 577 630 209, 577 630 208, fax: 577 630 114
Internetová stránka: http://www.zlin.eu
Kontaktní osoba: Irena Bodanská, vedoucí odd. matrik a ověřování – irenabodanska@muzlin.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
Poznámka: Prohlášení o partnerství lze učinit v kancelářích matrik (přízemí radnice), popřípadě v zasedací místnosti rovněž v přízemí radnice nebo v obřadní síni (první poschodí radnice), ve všech případech je adresa: nám. Míru 12, Zlín.
Více na http://www.zlin.eu/page/69732.registrovane–partnerstvi

Zdroj: Milda Šlehofer, Foto: gpaumier, Flickr, Creative Commons

Onload

Názory ke článku

Přihlas se a okomentuj článek. Ještě nemáš svůj účet? Zaregistruj se.
Onload
Načítám...
Onload
OnloadOnload
Copyright 2011–2023 NaKluky.cz, všechna práva vyhrazena, ISSN 1805-0506
Onload