Zprávy
Aby sis mohl přečíst zprávy, tak se musíš nejprve přihlásit :)
Onload
 
PŘIHLÁŠENÍ

Nemáš ještě svůj účet?

ZAREGISTRUJ SE ZDARMA
Registrace je snadná, rychlá a zdarma!
Onload

Češi mění postoj k homosexualitě! Čím dál více lidí souhlasí s rovnými právy pro gaye a lesby, dokazuje průzkum CVVM

Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR opět v rámci výzkumu „Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – duben/květen 2023“ zjišťoval postoje české společnosti k homosexuálům. Navzdory různým výkyvům lze z dlouhodobého hlediska sledovat vzestupnou tendenci souhlasných odpovědí ke všem jednotlivým právům homosexuálů.

V aktuálním výzkumu byly zjištěny výrazné posuny oproti roku 2019 a zároveň dosud nejvyšší podíly souhlasů se všemi sledovanými právy.

Způsobí přiznání k homosexualitě problém?

Více než dvě pětiny lidí (41 % – součet odpovědí „rozhodně způsobí“ a „spíše způsobí“) se domnívají, že v místě, kde žijí, by přiznání k homosexualitě způsobilo potíže. Výrazně větší podíl osob (54 %) zastává opačné stanovisko, tedy že by takovéto přiznání potíže nezpůsobilo. Pouze 5 % dotázaných zvolilo možnost „nevím“.

Zdroj: cvvm.soc.cas.cz

Mínění občanů ohledně míry potíží, které by člověku způsobilo přiznání k homosexualitě, mělo do roku 2019 mírný setrvalý trend, podle kterého narůstalo mínění, že přiznání k homosexualitě by problémy nezpůsobilo.

Mezi posledním šetřením z roku 2019 a aktuálním šetřením z dubna 2023 je, i vzhledem k delšímu časovému odstupu mezi šetřeními, evidentní již výraznější nárůst (o 6 %). Na začátku sledovaného období v roce 2008 podle grafu 1 tento názor zastávaly necelé dvě pětiny (37 %) populace, oproti tomu na konci tohoto období v roce 2023 došlo k nárůstu na více než polovinu populace (54 %).

Za pozornost stojí také postupný nárůst podílu odpovědi „rozhodně nezpůsobí“ potíže, který se za sledované období zdvojnásobil.

Podrobnější analýza odhalila některé rozdíly v závislosti na sociodemografických charakteristikách populace. O tom, že přiznání k homosexualitě by způsobilo potíže, jsou častěji přesvědčeni lidé hodnotící svou životní úroveň jako špatnou a také voliči levice. Naopak pohlaví, věk ani vzdělání respondenta zde nehraje významnější roli.

Protikladné mínění, tedy že přiznání k homosexualitě by potíže nezpůsobilo, častěji zastávají respondenti hodnotící svou životní úroveň jako dobrou a také lidé, kteří by se zařadili k voličům pravice, spolu s lidmi, kteří nevěděli, do které části škály politické preference se zařadit.

V šetření byla položena třídicí otázka, zda respondent má přátele nebo známé mezi homosexuálními muži nebo ženami. Celkem 51 % dotázaných na tuto otázku odpovědělo kladně, 45 % záporně a 4 % zvolilo odpověď „nevím“.

Lidé mají kolem sebe čím dál víc homosexuálů

Oproti předchozímu výzkumu z roku 2019 se významně zvýšil podíl těch, kteří uvedli, že mezi jejich přáteli či známými jsou homosexuálové, a to o 12 %, podíl respondentů, kteří odpověděli, že mezi jejich přáteli či známými homosexuálové nejsou, se snížil o 5 % a podíl těch, co zvolili variantu „nevím“, také klesl, a to o 7 %.

Manželství pro gaye a lesby

Více než čtyři pětiny dospělé populace (83 %) uznávají v českém právním řádu kodifikované právo homosexuálů uzavřít registrované partnerství. Proti tomu, aby bylo homosexuálním ženám a mužům umožněno registrované partnerství uzavírat, se v našem výzkumu postavilo 14 % dotázaných.

Zdroj: cvvm.soc.cas.cz

Ačkoli v roce 2019 byla v názoru na právo osob stejného pohlaví uzavřít sňatek česká veřejnost rozdělená na přibližně dvě stejně velké poloviny (souhlas s ním vyjádřilo 47 % oslovených, nesouhlas 48 %), v aktuálním výzkumu je patrná výrazná změna v postojích ke sňatkům stejnopohlavních párů, což je evidentní z nadpolovičního podílu (58 %) souhlasných postojů, kde došlo k nárůstu souhlasu o 11 % a naopak poklesu nesouhlasných postojů o 10 %.

Více než tři čtvrtiny souhlasných odpovědí jsme zaznamenali v případě adopce dětí partnera/partnerky, s nimiž daný člověk žije a na jejichž výchově se podílí. Takové právo by homosexuálním ženám a mužům přiznaly více než tři čtvrtiny české veřejnosti (77 %). Proti tomu by se postavila necelá pětina obyvatel (19 %). I v tomto postoji vidíme oproti poslednímu šetření z roku 2019 posun směrem k vyššímu podílu souhlasů, a to konkrétně o 17 %, a zároveň pokles o 12 % podílu nesouhlasících.

Adopci dětí z „ústavu“ v aktuálním výzkumu podpořily téměř dvě třetiny (63 %) české veřejnosti. Proti této možnosti pro homosexuální muže a ženy se vyslovila přesně třetina (33 %) veřejnosti. I tento postoj se od roku 2019 výrazně proměnil, když se podíl souhlasu zvýšil o 16 % a podíl nesouhlasu naopak klesl o 14 %.

Podpora prakticky všech sledovaných práv homosexuálů je obecně častější mezi ženami, lidmi ve věkové kategorii 15 až 29 let a respondenty hodnotícími svoji životní úroveň jako dobrou a lidmi hlásící se ke středové a pravicové politické orientaci. Lidé, kteří všechna sledovaná práva podporují, rovněž častěji uváděli, že mají mezi homosexuálními muži nebo ženami přátele.

Mezi odpůrce všech sledovaných práv se častěji zařadili respondenti starší 65 let, dotázaní hodnotící svou životní úroveň jako špatnou a lidé hlásící se k levicové politické orientaci. Odpůrci všech sledovaných práv rovněž častěji uváděli, že mezi homosexuálními muži a ženami nemají žádné přátele, ani známé.

Z časového srovnání je zřejmé, že veřejné mínění o právu na registrované partnerství, které bylo od roku 2008 poměrně stabilní, se v aktuálním výzkumu významně změnilo směrem k vyššímu souhlasu (nárůst o 8 %).

Od roku 2009 totéž platí o názoru na uzavření sňatku, ačkoliv zde lze pozorovat přeci jen výraznější výkyvy, nicméně podíl souhlasících se v letech 2009 až 2019 stabilně pohyboval kolem úrovně jedné poloviny. Nejvyšší zaznamenaný podíl souhlasu je v aktuálním výzkumu, kdy se souhlas poprvé blíží k hranici tří pětin (58 %), a od roku 2019 tak narostl podíl souhlasu s možností uzavřít sňatek pro homosexuální muže a ženy o 11 %.

V letech 2005 až 2013 bylo ve výzkumech opakovaně dotazováno na souhlas s právem homosexuálních žen a mužů adoptovat děti. Od roku 2014 jsou zkoumány zvlášť postoje k adopcím dětí partnera či partnerky a zvlášť k adopcím dětí z „ústavu“, tzv. dětských domovů. Pozitivněji přitom občané vnímají adopci dětí partnera či partnerky, kterou aktuálně podporuje 77 % českých občanů. Aktuální výzkum v porovnání s rokem 2019 ukázal nárůst souhlasu s adopcí dětí partnera/partnerky o 17 %.

Zdroj: cvvm.soc.cas.cz

Zdroj: cvvm.soc.cas.cz

Titulní foto: © Depositphotos.com/Porechenskaya, zdroj: cvvm.soc.cas.cz

Onload

3 názory ke článku

07. 12. 2023 v 22:10On-line ThomasTodd  (37/186/84)
No to je zvláštní že to naše pošahané hnutí Aliance pro rodinu přišlo s tím, že ústavní zakotvoní manželství jako muže a ženy podporuje přes 60% občanů. Mě to bylo taky divné, u nás nemáme až tak hloupé lidi.
Souhlasím - 4   •  Nesouhlasím - 1  Nahlásit
09. 12. 2023 v 11:34Off-line AwsetWrae  (35/173/100)
Jo, taky se mi ta blbost zobrazila na FB, a ty hloupý komentáře pod tím.
10. 12. 2023 v 16:59Off-line Mikaela  (49/176/60)
No co i Big Brother zahýbal míněním no jestli je tu někdo chytrý a umí líp dělat politiku tak at´ někdo ty hloupé poučí pokud někdo na stará kolena může tak jen čekat že ho někdo najde a odveze v pytli což coroner zas bude jen potěšen
Přihlas se a okomentuj článek. Ještě nemáš svůj účet? Zaregistruj se.
Onload
Načítám...
Onload
OnloadOnload
Copyright 2011–2024 NaKluky.cz, všechna práva vyhrazena, ISSN 1805-0506
Onload